Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt NL-92, med  tilføjelser og ændringer, som det fremgår af nedenstående:

1. Betalingsbetingelser.
Netto kontant, hvis intet andet er aftalt.

2. Forsendelse.
Ab lager, med fragtmand. Forsendelse sker for købers regning og risiko.

3. Leveringstid.
Leveringstider angives omtrentligt, og Wexim hæfter ikke for driftstab eller andet indirekte tab i tilfælde af forsinkelse.

4. Reklamation.
Køber er forpligtet til at foretage en undersøgelse af leverancen straks ved modtagelsen. Såfremt køber ønsker at reklamere, skal dette ske skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen, medmindre det drejer sig om skjulte fejl.

5. Ansvar og ansvarsbegrænsning.
Wexim yder 2 års reklamationsfrist, regnet fra leveringsdagen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Reklamationsmedhold inkluderer reparation og omlevering af tilsvarende produkt i forbindelse med fejl i konstruktion, materialer og fremstilling. I intet tilfælde er Wexim ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. Wexim er i alle tilfælde, alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse.

6. Produktansvar.
Wexim er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Wexim eller andre, som Wexim har ansvaret for. Wexim er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Wexim er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

7. Priser.
Priser og gebyrer i henhold til Wexims til en hver tid gældende prisliste.
Wexim kan prisregulere uden varsel.                                                                                         

8. Ejendomsret.
Ejendomsretten til det leverede tilhører Wexim A/S, indtil Wexim A/S har modtaget fuld betaling.